Kancelaria Radcy Prawnego


radca prawny Maciej Piór

o kancelarii

Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego, funkcjonującym w oparciu o ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy, włączając w to występowanie przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Brak jest jakichkolwiek ograniczeń co do podmiotów, na których rzecz radca prawny może świadczyć pomoc prawną. Ponadto tytuł zawodowy "radca prawny" podlega ochronie prawnej, a osoba wykonująca zwód radcy prawnego podlega obowiązkowemu wpisowi na listę radców prawnych. Informacje czy dana osoba posiada uprawnienia radcy prawnego można uzyskać na stronie Krajowej Izby Radców Prawnych.

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Piór oferuje kompleksowe i profesjonalne usługi prawne dla przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. Doradzamy w wielu dziedzinach prawa w tym m.in. prawa cywilnego, handlowego, nieruchomości, spadkowego, prawa pracy, rodzinnego, administracyjnego. Prowadzimy również sprawy windkacyjne, gdzie staramy się skutecznie odzyskać długi prowadząc windykację polubowna jak również sądową i komorniczą. Kancelaria prowadzi również sprawy odszkodowawcze w tym m.in. o odszkodowanie za wypadki komunikacyjne, przy pracy oraz za błędy medyczne. Klientom indywidualnym doradzamy w tak ważnych dziedzinach ich życia jak prawo spadkowe i rodzinne, prowadząc m.in. sprawy rozwodowe, spadkowe, o podział majątku. Jako radca prawny swoje usługi prawne wykonuje z indywidualnym podejściem do każdego klienta, starając się zrozumieć jak najlepiej jego potrzeby i zapewniając zachowanie w tajemnicy każdej powierzonej mi informacji. Działanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej, odpowiedzialność dyscyplinarna za zawinione działania oraz ubezpieczenie z tytułu wykonywania zawodu radcy prawnego połączone z obowiązkiem stałego doskonalenia zawodowego stanowią gwarancję bezpieczeństwa dla klientów powierzających swoje sprawy radcy prawnemu.

Zakres usług

Kancelaria oferuje kompleksowe i profesjonalne usługi prawne dla przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych.

Doradzamy w wielu dziedzinach prawa w tym m.in. prawa cywilnego, handlowego, nieruchomości, spadkowego, prawa pracy, rodzinnego, administracyjnego.

iNDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Obsługę prawną dla naszych klientów wykonujemy z najwyższą jakością i starannością.

Do każdego klienta podchodzimy w sposób indywidualny starając się przy tym budzić relacje wzajemnego zaufania.

Tajemnica zawodowa

Kancelaria zapewnia najwyższą staranność i postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej, gwarantując poufność i zachowanie tajemnicy każdej powierzonej informacji.

Dojazd do klienta

Atutem kancelarii jest to, iż przyjeżdżamy bezpośrednio do klienta do domu.

Chcąc zapewnić jak najlepszą obsługę prawną, kancelaria współpracuje także z innymi adwokatami, radcami prawnymi, notariuszami, komornikami i aplikantami radcowskimi i adwokackimi na terenie całego kraju


CENNIK


W zależności od prowadzonych spraw oferujemy różne systemy wynagrodzeń. Może to być wynagrodzenie:
- ryczałtowe miesięczne (najczęściej dla przedsiębiorców),
- godzinowe (gdy nie da się określić z góry nakładu pracy),
- ryczałtowe za wykonanie określonego zadania (np. w przypadku sprawy sądowej) lub
- mieszane czyli np. wynagrodzenie ryczałtowe za prowadzenie sprawy oraz premia za osiągnięcie wyniku.

Przy ustalaniu wynagrodzenia za usługi Kancelarii brany jest pod uwagę przede wszystkim czas poświęcony przy świadczeniu pomocy prawnej, rodzaj i stopień skomplikowania określonej sprawy, a także jej pilność. Z uwagi na powyższe szczegółowe oszacowanie wynagrodzenia może nastąpić dopiero po bliższym zapoznaniu się z konkretną sprawą. Wynagrodzenie prawnika ustalane jest zawsze indywidualnie w trakcie rozmowy z Klientem. Poszczególne sprawy staramy się wyceniać ryczałtowo – wskazujemy od razu konkretną cenę przed przystąpieniem do pracy. Dzięki temu Klient zawsze wie ile będzie go kosztowała nasza pomoc prawna. Nie sposób wskazać w tym miejscu obowiązującego cennika, gdyż nie ma dwóch takich samych spraw. Przykładowo cena za prowadzenie procesu sądowego zależy od wartości sporu, liczby rozpraw, odległości do Sądu.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 22 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1804) określa jedynie "stawki minimalne" opłat za czynności radców prawnych i wysokość opłat za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości. Podkreślenia wymaga, że stawki wskazane w rozporządzeniu są stawkami minimalnymi.

Wynagrodzenie kancelarii jest płatne z góry. Istnieje jednak możliwość rozłożenia go na raty.